Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkeziblog-thumb

AL TEKNOPARK NELER YAPIYOR

AVRUPA LİDERLİK TEKNOPARK EKONOMİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ NELER YAPIYOR?

Avrupa Liderlik Teknopark olarak temel amacımız; bünyemizdeki bilgi tabanlı şirketlerin, yenilikçilik (inovasyon) ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek toplumun zenginliğini artırmaktır.

Avrupa Liderlik Teknopark olarak; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetip ve teşvik etmektedir.

Avrupa Liderlik Teknopark; hükümetler, akademik birimler ve işletmeler topluluğunun bir araya gelerek teknolojiyi üretme, takip etme ve yenilikler geliştirip sunma işlerini yaptıkları ve bunu yaparken de modern ofis hizmetlerinden yararlanan birimlerdir.

Avrupa Liderlik Teknopark; işlevi açısından üniversiteleri, akademisyenleri, öğrencileri ve girişimcileri destekleyerek teknolojik yenilikler yapılmasına zemin hazırlamak ve ARGE çalışmalarını oluşturmak için birbirini destekleyen birimler olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.