Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

• Eğitim ve Etkinlikler; ihtiyaca yönelik eğitim programlarına katılım
• Mentorluk; üst düzey yöneticilerden mentorluk alma imkanı
• Stratejik Çözüm Ortaklığı; partner şirketler ile birebir çalışabilme ve iş kurabilme imkanı
• Danışmanlıklar; Hukuk, finans ve şirketleşme gibi alanlarda hizmet alma
• Ürün Sergileme Alanı; dijital veya fiziksel olarak ürün ve hizmetleri sergileyebilme imkanı