Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

Hakkımızda

Avrupa Liderlik TEKNOPARK

Avrupa Liderlik TEKNOPARK Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketi, KTEZO ortaklığı ile kurulmuş KAR AMACI GÜTMEYEN bir şirkettir. KKTC'de girişimcilik, teknoloji, yerli ve yabancı yatırımcılar için EKOSİSTEM oluşturmak amaçlanmıştır.

Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Vizyon & Misyon

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi iş birliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak.