Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

  • Proje Değerlendirme Kurulu
  • Teknik Danışma Kurulu

Dr. Bülent Çetinkaya

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Hamdi Alper UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi

Hürrem TULGA

Yönetim Kurulu Üyesi

Duygu ÇETİNKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz UTKU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Solmaz Ghaffarian ASL

Teknik Danışman

Dr Muhammed AmD Auwal

Teknik Danışman