Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

Business Management School of Cyprus Meslek Okulu; 2010 yılında profesyonel mesleki eğitim, mesleki seminerler ve mesleki yükseköğretim hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.

Business Management School of Cyprus Meslek Okulu; Milli Eğitim Bakanlığı 24/01/2011 ve 481/11 no’lu izni ile kurulmuştur. Meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, hem çalışıp hem okuyarak mesleki eğitim almak isteyenlerin, kariyer ve mesleki alanlarda kişisel becerilerini artırıp aynı zamanda uluslararası diploma sahibi olmak isteyenlerin; teknik, mesleki beceri ve yeteneklerini geliştirmek için kurulmuş özel mesleki eğitim okuludur.

Ülkemizde ve gelişen ülkelerde mesleki eğitim alanında uzman meslek elemanlarına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir.

Business Management School of Cyprus Meslek Okulu, mesleki eğitim alanında uluslararası alanda tanınmış derecelere sahip olma imkanıyla geleceğe hazırlayan eğitim programları sunmaktadır. Meslek Okulumuzda teorik eğitim sürecinden sonra pratik eğitime verilen önem, mezunlarımızın meslek hayatına atıldıklarında kendi alanlarında yetkin, donanımlı ve kariyer sahibi bireyler olarak toplum içinde yer almalarını sağlamaktadır.

Business Management School of Cyprus Meslek Okulu’nun amaçları;

Meslek sahibi olmak isteyenlere mesleki eğitim vermek,
Çalışanlara mesleki eğitim vermek,

Sanayi ve hizmet işletmelerinin ihtiyacı olan becerilere sahip kalifiye elemanları yetiştirmektir. BMS tüm öğrencilerine kaliteli eğitim sunmayı kendine hedef belirleyen mesleki eğitim kurumudur.

Meslek Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz uluslararası tanınmış derece belgelerine sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde kolaylıkla iş imkanı bulabileceklerdir ya da kendi iş yerlerini kurabileceklerdir.

Detaylı bilgi için; www.bms.edu.tr