Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

İşletmelerin şu anda karşılaştıkları beceri açığını kapatmak için Avrupa Liderlik Üniversitesi'ni kurduk.

Bunu, işverenlerle etkileşime girerek ve onlara şu anda ihtiyaç duydukları becerileri kazandıracak yetenekler geliştirerek yapıyoruz.

Amacımız tasarım açısından basit ama kapsam açısından iddialı – dördüncü sanayi devrimi için yeteneğe yatırım yapmak.

Detaylı bilgi için;www.elu.edu.tr