Avrupa Liderlik Teknopark Ekonomi & Teknoloji Geliştirme Merkezi

BMS MESLEKİ EĞİTİM AKADEMİSİ, uluslararası standartlarda hazırlanan eğitim programları ile paydaşlarına iş hayatında çözüm ortağı olan, kurumsal yönetim ve nitelikte çalışan profili ile sektöründe uzman bir eğitim kuruluşudur.

Günümüzde kendini geleceğe hazırlayan şirketler için en önemli yatırım “insan kaynağına” yönelik olandır. Çünkü maddi kaynaklar zamanla değerini yitirirken, insan faktörü verilen eğitimlerle işletmeye değer katmaya devam etmektedir. Ayrıca kendini sürekli geliştirme ve sonuçta yükselme eğiliminde olan insan faktörü göz önüne alındığında gerçekleştirilecek eğitimler iş gücünüz için kalıcı ve olumlu davranış değişikliklerine sebep olacaktır.

Bu doğrultuda eğitimin, kuruluşların hedeflerine ulaşmasında vazgeçilmez bir araç olduğu ortadadır. Eğitimden istenilen sonuçların alınabilmesi işgücünün eğitim algısını etkileyen faktörlerin ne derecede anlaşıldığı ile doğrudan ilişkilidir. BMS MESLEKİ EĞİTİM AKADEMİSİ olarak, gerçekleştirilecek eğitimler öncesinde mevcut iş süreçlerinizi, çalışan profilinizi ve hedeflerinizi değerlendirerek eğitim ihtiyacınızı analiz ediyor, gereksiz zaman ve kaynak harcamalarının önüne geçmenizi sağlıyoruz.

Detaylı bilgi için; www.bmsakademi.com